Menu

Γενικά Αρχεία του Κράτους: Μια υπηρεσία - σωτηρία για την ιστορία της Πιερίας

Ένα σημαντικό κεφάλαιο για την καταγραφή και διάσωση της ιστορίας της Πιερίας αποτελούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μια υπηρεσία που από το 1996 που ιδρύθηκε συγκεντρώνει τα αρχεία δημοσίων υπηρεσιών αλλά και τις συλλογές και καταγραφές ιδιωτών που έχουν ιστορική αξία.

 

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους βρίσκονται σε ισόγειο γραφείο στην οδό Προύσης 10, ενώ από την ίδρυσή τους έως το 2008 στεγαζόταν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας. Προϊσταμένη είναι η βιβλιοθηκονόμος, Μαρία Χρυσοχοΐδου, που βρίσκεται στη θέση αυτή από το 2007 και στο γραφείο είναι αποσπασμένη και η εκπαιδευτικός Ευθυμία Ελευθεριάδου.

Η συντήρηση και ταξινόμηση των αρχείων

Το σημαντικότερο κομμάτι της λειτουργίας της υπηρεσίας αποτελεί η συγκέντρωση, η αρχειοθέτηση και η συντήρηση των αρχείων. Όπως τονίζει η Μαρία Χρυσοχοϊδου, τα αρχεία που προορίζονται για εκκαθάριση παραδίδονται επισήμως. "Παίρνουμε από εκεί όλο το αρχείο αυτούσιο, εκτός αν δεν έχουν όλα αξία οπότε κάνουμε μια επιλογή. Για αυτά που δεν μας ενδιαφέρουν δίνουμε άδεια καταστροφής".

Στη συνέχεια υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής με αναλυτική αναφορά, που υπογράφεται από τους προϊσταμένους των δυο υπηρεσιών. Όταν παραλαμβάνεται το υλικό, ανοίγεται ο κάθε φάκελος, ελέγχεται το περιεχόμενο, καταγράφονται τα αρχεία ως έχουν και ξεκινά η συντήρηση. Στη συνέχεια δημιουργούνται καρτέλες καταγραφής και περνιούνται στον ¨Αρχειομνήμονα¨, σε μια βάση δεδομένων στον υπολογιστή, που κάποια στιγμή θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο και θα είναι προσβάσιμη από τον καθένα.

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ο επισκέπτης μπορεί να βρει και ένα σπάνιο υλικό από εφημερίδες της Πιερίας. Υπάρχει η ¨Νέα Εποχή¨ από το 1958, από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά μεμονωμένα τεύχη από παλιότερα. Από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα συγκεντρώνονται οι εφημερίδες που φέρνουν οι ίδιοι οι εκδότες.

Σπουδαίο υλικό για ερευνητικό έργο

Τα αρχεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το ερευνητικό έργο και για να μπορεί κανείς να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία  που αφορά στην τοπική ιστορία. Όπως αναφέρει η κ. Χρυσοχοϊδου, υπάρχει το αρχείο της Πρόνοιας που αφορά την Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό τμήμα από το πρόγραμμα care (την αμερικανική βοήθεια), που αφορά όλα τα παιδιά μετά τον εμφύλιο και παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον". Μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για τους προγόνους του, όπως για παράδειγμα από το αρχείο της κοινότητας της Μηλιάς που έχει πολλά έγγραφα με ιστορικά στοιχεία για όλη την κοινότητα, όπως το  μητρώο αρρένων από το 1868 και μετά».

Εκτός βέβαια από την τοπική ιστορία, τα Γενικά Αρχεία έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμα σε ανθρώπους που αναζητούν κάτι από ένα αρχείο μιας υπηρεσίας και αποδεικνύουν έτσι ακόμη και ότι έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, όταν δεν μπορεί κανείς να βρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

Τα ΓΑΚ έχουν χρησιμοποιηθεί και στη συγγραφή βιβλίων και υπάρχουν βιβλία που αφορούσαν καθαρά την Κατερίνη και άλλα για όλη την Πιερία. Μάλιστα, ο ιδρυτής των Γενικών Αρχείων του Κράτους Γιάννης Καζταρίδης έχει εκδώσει βιβλία με αρχεία που συγκέντρωσε για την υπηρεσία.

Επίσης, η υπηρεσία σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς υλοποιεί και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την τοπική ιστορία.

Πως μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ – Αρχεία ν. Πιερίας είναι ελεύθερη, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ν. 1946/1991 (άρθρα 36, 42). Στις περιπτώσεις μελέτης αρχειακού υλικού στο οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οι ερευνητές οφείλουν να συμπληρώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η μελέτη του αρχειακού υλικού γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του Αναγνωστηρίου. Το αναγνωστήριο λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 14:00. Σε έκτακτες περιπτώσεις μη λειτουργίας του, αναρτάται σχετική ανακοίνωση των ΓΑΚ – Αρχείων ν. Πιερίας. Το αρχειακό υλικό χορηγείται από τις 09:00 έως τις 13:00.

Η παράδοση του προς μελέτη υλικού γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να μελετούν έως πέντε φακέλους ημερησίως οι οποίοι παραδίδονται διαδοχικά.

Αντίγραφα αρχειακού υλικού χορηγούνται μετά τη συμπλήρωση της Αίτησης Αναπαραγωγής Αρχειακού Υλικού και την έγκριση του προϊστάμενου του Αναγνωστηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην επιτραπεί η αναπαραγωγή εάν δημιουργείται πρόβλημα στη φυσική κατάσταση του υλικού. Για την αναπαραγωγή ολόκληρων σειρών, αρχείων ή συλλογών πρωτότυπου υλικού απαιτείται έγκριση της Εφορείας των ΓΑΚ.

Με απόφαση της Εφορείας των ΓΑΚ για την προστασία του πρωτοτύπου, δεν επιτρέπεται στο εξής ή φωτοτυπική αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί όπως επίσης και του υλικού που χρονολογείται πριν το 1980.

Τα ΓΑΚ είναι υπεύθυνα για την διατήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί του  αρχειακού υλικού που διαθέτουν. Η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή υλικού των ΓΑΚ παρέχεται για προσωπική χρήση των ερευνητών. Για περαιτέρω αναπαραγωγή ή έκδοση αρχειακού υλικού, διαφήμιση (περιλαμβανομένων και των κόμβων του Διαδικτύου), έκθεση ή άλλο σκοπό απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Εφορείας των ΓΑΚ με ταυτόχρονη αναφορά στην προέλευση.

Θέμης Κωτούλας

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.