ΕΔΑ, Λαμπράκηδες και Μίκης Θεοδωράκης στην Κατερίνη του 1964

του Αντώνη Κάλφα

Η ∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1964 από την συγχώνευση της Νεολαίας Ε∆Α και της ∆ηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης. Το Μάρτιο του 1965 πραγµατοποιήθηκε το Α΄ Ιδρυτικό Συνέδριό της.

Αποτελεί την µαζικότερη και δυναµικότερη κίνηση νεολαίας στην µετεµφυλιοπολεµική Ελλάδα, η οποία διαλύθηκε µε την επιβολή της δικτατορίας το 1967. Το αρχείο της, µεταφέρθηκε από τον γραµµατέα της στην Ε∆Α το 1966 προ της απειλής διάλυσής της και διασώθηκε µαζί µε τα άλλα αρχειακά τεκµήρια που συγκροτούν το Αρχείο Ε∆Α.

Το αρχείο της ∆ΝΛ έχει εξ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.). 

https://cyber-shop.gr/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image