Η μικρή Κατερίνη του 1850: 200 οικίες, περίφημοι καρποί και εκάστην Δευτέραν παζάρι

του Αντώνη Κάλφα

Ο Γάλλος αρχαιολόγος Leon Heuzey επισκέπτεται την Πιερία στα 1850 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Ο Εζέ θεωρεί, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Δ. Θεοχάρη, ότι η αρχαία πόλη Άτηρα βρισκόταν στην Κατερίνη, λόγω της ηχητικής ομοιότητας των δύο λέξεων. Ακόμα, ο Εζέ είναι «ο πρώτος αρχαιολόγος που έρχεται στην Πιερία και με την επιφανειακή έρευνα στο Δίον και την εξερεύνηση του τύμβου του Κορινού, σηματοδοτεί την αφετηρία των ανασκαφών στην Πιερία. Επιτυγχάνει, παρά τις αντίξοες συνθήκες, λόγω της οθωμανικής κατοχής, να διεξαγάγει εκτενείς έρευνες, να εντοπίσει αρχαία μνημεία και να ‘διασώσει’ κάποια από αυτά μεταφέροντάς τα στο Μουσείο του Λούβρου».

Ο αριθμός των οικιών της Κατερίνης ανέρχεται στις 200. Στο βιβλίο του λοχαγού Μηχανικού Βασίλη Νικολαϊδη «Στρατιωτική γεωγραφία της ευρωπαϊκής Τουρκίας, και ιδίως των ομόρων της Ελλάδος επαρχιών, ήτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας-εν Αθήναις 1851» γράφονται τα εξής: «[Κατερίνη (Χάτηρα)]. Εις 6 ώρ. από Κολυνδρού η οδός φθάνει εις την κώμην Κατερίνην (το πάλαι Χάτηρα), περιέχουσαν 200 περίπου κτίρια Ελλήνων, Τούρκων και αθιγγάνων, ούσαν έδρα Μουδίρη και Καδδή, και κειμένην επί των ανατολικών προπόδων του Ολύμπου, επισκιάζοντος αυτήν μεγαλοπρεπώς· είναι δε το κέντρον του εμπορίου της τε πεδιάδος ταύτης και των πέριξ, έχουσα όρμον ταυτώνυμον, απέχοντα 1½ ώρ. απ’ αυτής. Εκάστην Δευτέραν γίνεται παζάρι, εν ώ πωλούνται οι περίφημοι καρποί της κοιλάδος και διάφορα μικρά προϊόντα. Εκ του Ολύμπου εξάγεται πολλή ξυλεία ναυπηγίας, μεταβιβαζομένη δια του όρμου Κατερίνης καί τινων άλλων της πεδιάδος ταύτης, αφ’ ής διήλθε και η προς κατασκευήν της ελληνικής κορβέτας, ο Λουδοβίκος, εκ του Ολύμπου υλοτομηθείσα ξυλεία».

Παράλληλα,  αναπτύσσεται από το φιλόθρησκο λαό και μα κάποια κινητικότητα αγιογραφική. Στον Ναό της Θείας Αναλήψεως ανώνυμος αγιογράφος γύρω στα 1852 φιλοτεχνεί την θαυμάσια εικόνα της Γεννήσεως της Θεοτόκου (αυγοτέμπερα σε προετοιμασμένο ξύλο διαστάσεων 28,5 Χ 35,5 εκ.). Πρόκειται για έργο με ανεπιτήδευτη απλότητα και ενδιαφέρουσες εικονογραφικές λεπτομέρειες  οι οποίες αποτελούν «δείγματα τέχνης και εκφράσεις λαϊκής λατρείας των προγόνων μας, που επιβίωσαν για αιώνες στην αγκάλη της παράδοσης» όπως σημειώνεται ο ιστορικός τέχνης Νίκος Γραίκος στη ωραία μονογραφία του «Περιήγηση βλέμματος σε φορητές εικόνες της Πιερίας».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image