Η Πιερία του 1951: καπνοκαλλιέργεια, δηλώσεις μετανοίας και συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Φωτ. Αρχείο Σάκη Κουρουζίδη

του Αντώνη Κάλφα

Ο καπνός γίνεται μετά το 1950 σχεδόν μονοκαλλιέργεια στην Πιερία και οι μεγάλες ποσότητές του έφθασαν να αποτελούν το 1/10 της πανελλήνιας παραγωγής. Σε πανελλήνια κλίμακα ο καπνός συμμετέχει με 4,6% στο γεωργικό εισόδημα, ενώ στην Πιερία με το 52%.

Στην προβληματική οικονομική κατάσταση της πόλης έρχονται να προστεθούν και οι ειδικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Ο εμφύλιος, γράφει ο Νίκος Γραίκος ανασυγκροτώντας το πολιτισμικό κλίμα της δεκαετίας του 1950, αφήνει ανοικτές πληγές και οι συχνές «Δηλώσεις μετανοίας» των παλιών αριστερών, που δημοσιεύονται στον τύπο, εκφράζουν παραστατικά το ιδιάζον κλίμα της εποχής, που διαποτίζει τις κοινωνικές σχέσεις συγκροτώντας το λεκτικό υλικό αναπαράστασης των πολιτισμικών αντοχών και νοοτροπιών της, φτάνοντας μερικές φορές σε αποκαλυπτικά ανατριχιαστικό επίπεδο, όπως στην παρακάτω «υπεύθυνη δήλωση» που δημοσιεύεται ανάμεσα σε πολλές άλλες στο Μακεδονικό Αγώνα το 1951 (29.4.): «Η υπογεγραμμένη […] κάτοικος Καλυβίων Χαράδρας διά της παρούσης μου αποκηρύσσω τον υιόν μου […] ετών 22 όστις παρασυρθείς από την αντεθνικήν προπαγάνδαν του Κ.Κ.Ε. ηκολούθησεν τας συμμορίας κατά το έτος 1946 φονευθείς αργότερον εις μάχας μεταξύ συμμοριτών και του εθνικού Στρατού. Εν Καλυβίοις Χαράδρας τη 24/4/1951 η Δηλούσα […]».

«Ο Νομός Πιερίας», Τύποις Κορνηλίου Θεοδωρίδου, Θεσσαλονίκη 1951 (XVI Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης), 42 σελίδες, είναι μια ενημερωτική διαφημιστική έκδοση με την ευκαιρία της 16ης έκθεσης Θεσσαλονίκης. «Το παρόν τεύχος σκοπόν έχει να δώσει εις τον αναγνώστην μίαν εναργή εικόνα του Νομού Πιερίας», λέει στον πρόλογό του ο Νομάρχης. Πράγματι υπάρχουν πολλές πληροφορίες και φωτογραφίες της περιοχής, με πίνακες και στατιστικές. Για την πόλη της Κατερίνης αναφέρονται και τα εξής: «Η Κατερίνη είναι μια πόλις που έχει ένα ευρύ μέλλον, που της εγγυάται ο πλούτος και η θέσις της. Καταλαμβάνει πολύ μεγάλη έκτασιν. Έχει καλήν ρυμοτομίαν. Είναι η έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους και Αικατερίνης. Πήρε το όνομά της από τον ναό της Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται στο νεκροταφείον. Έχει 7 δημοτικά σχολεία με άνω των 3.000 μαθητάς και Γυμνάσιον με άνω των 1.000 μαθητάς. Σ' αυτήν λειτουργεί και σχολή γεωργικής τεχνικής, πρόκειται δε εντός ολίγου να λειτουργήση και οικοκυρική σχολή». Επαινείται και η Παραλία Κατερίνης, «μια από τις πιο όμορφες ακρογιαλιές που έχει να επιδείξη η Ελλάδα, εκτός των πολλών παραθεριστών εφιλοξένησε πέρυσι και εφέτος τας κατασκηνώσεις των εργαζομένων παιδιών τας οποίας οργανώνει το Υπουργείον Προνοίας υπό την ηγεσίαν της Τ. Εφορείας Προσκόπων Κατερίνης. Κοντά σ’ αυτές εφέτος ελειτούργησε και κατασκήνωσις δημοσίων υπαλλήλων εις την οποίαν έλαβαν μέρος 30 περίπου οικογένειες. Οι κατασκηνώσεις αυτές οργανώθηκαν από τον Νομάρχη Πιερίας κ. Λυγεράκη». Σημαντική είναι και η παρουσία της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Πιερίας (ιδρύθηκε το 1924). Σε αυτήν απασχολούνται συνολικά 76 άτομα ενώ στη δύναμη της Ένωσης περιλαμβάνονται 75 γεωργικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί με 75 φυσικά μέλη 8620, 9 δασικοί με 668 μέλη, 1 γεωργοκτηνοτροφικός συνεταιρισμός με 63, 1 αλιευτικός με 34 μέλη και 1 προμηθευτικός με 25 μέλη, συνολικά δηλαδή λειτουργούν 87 συνεταιρισμοί με 9410 φυσικά μέλη.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image
Image

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ