Προεκλογικές εξαγγελίες του 1939 περί ανεγέρσεως δημοτικού θεάτρου στην Κατερίνη—ακόμη ανεγείρεται!

dimotikotheatroapo

Απόσπασμα από «Το πρόγραμμα εκτελέσεως δημοτικών έργων. Ομιλεί ο Δήμαρχος κ. Δ. Αντωνόπουλος», εφ. Μακεδονικός Αγών, 2.4.1939, σ. 4.

του Αντώνη Κάλφα

Κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας (1936-1940) η εφημερίδα Μακεδονικός Αγών δημοσιεύει στα τρία τέταρτα της ύλης της (είναι τετρασέλιδη) ύμνους και επαίνους στο έργο της κυβερνήσεως, στηρίζει και προπαγανδίζει κάθε νομοθέτημα ή πράξη της, ενώ απουσιάζει η κριτική στάση όπως και  η αναφορά στα προβλήματα της προσφυγικής, καπνοπαραγωγικής και ταχέως αναπτυσσόμενης Κατερίνης.

Ο διορισμένος τη χρονιά αυτή (1939) δήμαρχος Δ. Αντωνόπουλος προβάλλεται ως σωτήρας ο οποίος θα ανεγείρει δημοτικό νοσοκομείο, θα αναδιαμορφώσει την πλατεία με πίδακα, θα ασχοληθεί εντόνως με την οδοποιία ενώ θα ενδιαφερθεί και «διά μόνιμον σκηνήν θεάτρου»: «Την απόκτησιν επομένως δημοτικού θεάτρου θεωρούμεν απαραίτητον και κατά την εκτέλεσιν των εξαγγελομένων δημοτικών μας έργων η ανέγερσις δημοτικού θεάτρου θα προτιμηθή εκ των πρώτων» (4.2.1939).

Ογδόντα χρόνια μετά:  το δημοτικό θέατρο, ο δημοτικός κινηματογράφος, η δημοτική Πινακοθήκη και το Μουσείο της πόλης  ακόμη αναζητούν στέγη  στα προεκλογικά προγράμματα των δημοτικών παρατάξεων αλλά και στον απολογισμό των «επιτυχημένων» δημάρχων της Κατερίνης. Διότι στο πεδίο των διακηρύξεων γενικώς όλοι συμφωνούμε.

Προεκλογικές υποσχέσεις Χιονίδη vs υλοποίηση των σχεδίων: 10—0

Ένα μικρό παράδειγμα αποτελούν τα όσα γράφονταν στις προηγούμενες  εκλογές στο προεκλογικό φυλλάδιο του συνδυασμού Χιονίδη. Έλεγε λοιπόν εκεί το πρόγραμμα για τον πολιτισμό υπό τον φιλόδοξο τίτλο «Οι δεσμεύσεις μας»: «1. Εξοπλισμός και άμεση λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την παράλληλη ανασυγκρότηση της σε 4 άξονες: α).   Ενίσχυση της δομής και λειτουργίας της με την πρόσληψη   καταρτισμένου  εξειδικευμένου προσωπικού και ηλεκτρονικές εφαρμογές. β) Πολιτικές προώθησης της ανάγνωσης βιβλίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προγραμ­μάτων γ) Εδραίωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως σημαντικό πάροχο πληροφοριών και κόμβο στην διάχυση των νέων τεχνολογιών στην Κατερίνη. δ). Δημιουργία περιβάλλοντος που θα ευνοεί την μετάδοση της γνώσης και πληροφορίας, την ανταλλαγή ιδεών και την ψυχαγωγία προς όφελος όλων των ηλικιών των δημοτών μας. ε). Ίδρυση Παιδικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 2. Η Κατερίνη γίνεται πιλοτική περιοχή μάθησης με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Δημιουργούμε ενιαίο φορέα για όλη την Πιερία, στον οποίο θα υπάρχουν στερεές και μακροχρόνιες εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα (τοπικές επιχειρήσεις), τον τομέα του εθελο­ντισμού (φορείς, σύλλογοι) και όλο το φάσμα των δομών που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος η δημιουργία και αξιοποίη­ση νέων μόνιμων θέσεων εργασίας μέσα από την καινοτομία και την συνεργατικότητα. 3. Ίδρυση 3 μουσείων: 1. Αρχαιολογικό Μουσείο, με ευρήμα­τα από τις ανασκαφές όλης της Πιερίας. 2. Μουσείο Καπνού. 3. Λαογραφικό Μουσείο σε συνεργασία  με πολιτιστικούς συλλόγους. 4. Κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου, με ένταξη του έργου σε προγράμματα χρηματοδότησης. 5. Ενίσχυση των τοπικών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών σχημάτων, προβολή και προώθηση τους μέσω άλλων δήμων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό 6. Στήριξη της Κινηματογραφικής Λέσχης Κατερίνης, επανέναρξη και ριζική αναβάθμιση του Δημοτικού Κινηματο­γράφου. 7. Δημιουργία τμήματος Ιστορικών Αρχείων του Δήμου Κατερίνης για τη διάσωση των γραπτών ιστορικών τεκμηρίων της πόλης ζωής των πολιτών (προσφυγικοί καταυλι­σμοί, εκδηλώσεις κ.α.). 8. Αναπαλαίωση παλιών κατοικιών σε κάθε περιοχή της Κατερίνης. Σκοπός μας η δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας των προσφύγων κάθε συνοικίας και μετατρο­πή τους σε χώρους πολιτισμού. 9. Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης. 10. Δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού.»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image
Image

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ