του Αντώνη Κάλφα

Οι δύο φωτογραφίες του σημερινού σημειώματος απεικονίζουν τη γοητεία μιας χαμένης πλέον ωραιότητας ενώ η τρίτη είναι απτό δείγμα της άναρχης ανάπτυξης: ο πλάτανος στο συντριβάνι—κομβικό σημείο διέλευσης ακόμη και σήμερα—περιλαμβάνει τόσο την αναψυχή (καφές, ξεκούραση, τόπος συνάντησης και κουβέντας) όσο και την κίνηση (προσπέλαση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και διέξοδος για την δυτική Κατερίνη (7ης Μεραρχίας, γέφυρα του Πέλεκα και πλησιόχωροι οικισμοί, αγροτικές δραστηριότητες στις πέριξ της πόλεως καλλιέργειες).

Η μαρτυρία του Κλέαρχου Γώττα για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας

του Αντώνη Κάλφα

Το Φεστιβάλ Ολύμπου συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια λειτουργίας. Πώς προέκυψε όμως ο θεσμός, Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του; Ποιο ήταν το πολιτισμικό όραμά του; Ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν (πρακτικά, γραφειοκρατικά και άλλα) εκεί προς το τέλος της δικτατορίας; Ο φιλέρευνος αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί πληρέστατα γύρω από τα ζητήματα αυτά από το πολύτιμο λεύκωμα που εξέδωσε ο ΟΡΦΕΟ το 2012, λεύκωμα που με απαράμιλλη τυπογραφική ευαισθησία φρόντισε ο Σπύρος Τσιλιγκιρίδης ενώ τα κείμενα (επιλογή και επιμέλεια) είχε ο υπογραφόμενος.

του Αντώνη Κάλφα

Η ∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1964 από την συγχώνευση της Νεολαίας Ε∆Α και της ∆ηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης. Το Μάρτιο του 1965 πραγµατοποιήθηκε το Α΄ Ιδρυτικό Συνέδριό της.

του Αντώνη Κάλφα

Η παραλία (Σκάλα Κατερίνης παλαιότερα) στη σημερινή τουριστική μορφή της δεν έχει φυσικά καμία σχέση με την εικόνα της μέχρι και τη δεκαετία του 1960 (οι φωτογραφίες επ’ αυτού του αλησμόνητου ΣΑΤΣΙ αποτελούν τον αψεγάδιαστο μάρτυρα της εμπορευματοποίησης και των δεινών αυτού που αποκαλούμε μαζικός τουρισμός).

(«πολίχνη εκτισμένη επί των οχθών του Πέλικα»), η επανάσταση του 1878  και ο επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος Λούσης

του Αντώνη Κάλφα

Ο πανεπιστημιακός ιστορικός Στέφανος Παπαδόπουλος, πνευματικό τέκνο της Πιερίας, σε υποσημείωση της επιδραστικής του μελέτης για τον καζά Κατερίνης, παραθέτει περιγραφή της Κατερίνης από τον Émile Isambert (έκδοση 1873). Ο Isambert περιγράφει την πόλη ως «πολίχνην εκτισμένην επί των οχθών του Πέλικα, πρωτεύουσαν της παραλίου επαρχίας, ήτις εκτείνεται υπό τα κράσπεδα τού όρους Ολύμπου. Αγορά, τζαμίον και τινες μεγάλαι οικίαι κατοικούμεναι υπό των βεήδων του τόπου αποτελούσιν την οθωμανικήν συνοικίαν, το λοιπόν της πόλεως οικείται υπό γεωργών Ελλήνων».

του Αντώνη Κάλφα

Η Κατερίνη στις αρχές του αιώνα είναι μια μικρή κωμόπολη, με στοιχεία όμως που υπόσχονται γρήγορη εξέλιξη∙ σύμφωνα με την έκθεση (1906) του Δημητρίου Σάρρου «η Αικατερίνη από μικράς κώμης και δη ιδιοκτήτου, οία ήτο προ της ενώσεως της Θεσσαλίας, συνοικισθείσα εξ επηλύδων βλαχοφώνων Λειβαδιωτών και Ηπειρωτών και άλλων Μακεδόνων περιοίκων και ωσημέραι προαγομένη υλικώς και πνευματικώς, κατέστη πόλις εμπορική και χαρίεσσα, κοσμουμένη διά καλών οικοδομών και ευρειών οδών, προσλαμβάνουσα δε ιδιάζουσαν χάριν εκ του μεγαλοπρεπώς υπερκειμένου αθανάτου Ολύμπου και της πυκνοφύτου σεμνής και γοητευτικής Πιερίας, ων η θέα εμβάλλει τον επισκέπτην εις διαθέσεις ευαρέστους αλλά και μελαγχολικάς».

Σελίδα 16 από 26

Image

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image