Menu

H παραγκωνισμένη «αρχή του ανοικτού Κτηματολογίου»

Της Ελπίδας Περπερίδου
δικηγόρου, ΜΔΕ στο Δίκαιο του Κτηματολογίου 

Στις 30 Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης σε πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και συγκεκριμένα στους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Δίου, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου του Καλλικρατικού Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανόχωρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισάρειας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως, Σβορώνου του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης. Και ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι των περιοχών αυτών γνωρίζουν ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών και τεχνικών πληροφοριών που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και τη δημοσιότητα των εγγραπτέων δικαιωμάτων και βαρών, αγνοούν ότι σε αυτό μπορούν να καταχωριστούν και άλλες «πρόσθετες πληροφορίες».

Πρόκειται για τη λεγόμενη «αρχή του ανοικτoύ Κτηματολογίου», δηλαδή την αρχή της καταλληλότητας του συστήματος, ως δεκτικού καταχώρισης και πρόσθετων πληροφοριών στο μέλλον, που θα αποτελέσουν μέσο για την επιδίωξη ιδίως σκοπών ορθολογικής οργάνωσης και ανάπτυξης της χώρας.  Οι πληροφορίες αυτές, πέραν του ότι  είναι  ιδιαίτερα χρήσιμες για την άσκηση πολιτικής ορθολογικού σχεδιασμού και για την εφαρμογή πολιτικής γης (ρυθμιστικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής, δασικής, αγροτικής, βιομηχανικής, οικονομικής, κοινωνικής, φορολογικής κλπ), επιπλέον υπηρετούν το  στόχο του νομοθέτη του Εθνικού Κτηματολογίου, που δεν ήταν μόνο η τυπική, αλλά και η ουσιαστική δημοσιότητα, η οποία κατατείνει στην προστασία του καλόπιστου συναλλασσόμενου και στην ασφάλεια δικαίου.

Παρ’ ότι δεν είναι υποχρεωτικό από τις διατάξεις του νόμου και στην πράξη δεν είθισται να δηλώνονται, μπορούν, ωστόσο, να καταχωρίζονται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου πληροφορίες νομικές, δασικές, πολεοδομικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.ά. οι οποίες αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα του ακινήτου ως περιβαλλοντικού και περιουσιακού αντικειμένου και θα εξασφαλίζουν τη δημόσια πίστη και την ασφάλεια των συναλλαγών, που συνιστούν προαπαιτούμενα για την πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας. Ενδεικτικά, λοιπόν, μπορούν να καταχωρίζονται στις «πρόσθετες πληροφορίες»:

Νομικές πληροφορίες που αφορούν το δικαίωμα εξουσίασης επί του ακινήτου, όπως

 • το προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης νομής ακινήτου, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος το ίδιο ακίνητο να προσυμφωνηθεί να μεταβιβασθεί και σε τρίτο πρόσωπο,
 • η νομή δυνάμει κληρονομικής διαδοχής (ΑΚ 983) και μάλιστα για το χρονικό διάστημα πριν από την αποδοχή κληρονομίας , ρητή ή σιωπηρή, όπου η κυριότητα είναι μετέωρη,
 • το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε χώρους οι οποίοι αποτελούν παρακολουθήματα (παραρτήματα) οριζόντιων ιδιοκτησιών (πχ. αποθήκη στο υπόγειο ή στο δώμα της πολυκατοικίας) και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στην πιλοτή ή στο προκήπιο της οικοδομής,
 • o κανονισμός πολυκατοικίας, ώστε όλοι οι ενοχικής φύσης συμβατικοί περιορισμοί της κυριότητας, ιδίως ως προς τη χρήση των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων της οικοδομής,  να αποκτούν την κτηματολογική δημοσιότητα προς προστασία των συναλλασσομένων,

Περιορισμοί κυριότητας απορρέοντες από διατάξεις δημοσίου δικαίου,  

 • για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας του Κράτους (όπως η απαγόρευση δικαιοπραξίας εν ζωή,  με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα  σε ακίνητα κείμενα σε παραμεθόριες περιοχές,
 • για λόγους ρυμοτομίας, οικοδομικής τάξης και αισθητικής εμφάνισης των πόλεων (όπως ελάχιστα όρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των γεωτεμαχίων και παρεκκλίσεις αυτών, συντελεστής δόμησης, περίπτωση τακτοποιημένων αυθαιρέτων, σε περίπτωση αγροτεμαχίων εάν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός ή εκτός  εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εάν βρίσκεται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ή Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας κ.λ.π.),
 • για λόγους τεχνικής ανάπτυξης (όπως η διέλευση από το γεωτεμάχιο  γραμμών μέσης ή υψηλής τάσης Δ.Ε.Η., τηλεπικοινωνιακών καλωδίων, αγωγών φυσικού αερίου, κλπ.)
 • για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως των δασών και των δασικών εκτάσεων (για παράδειγμα, η δυνατότητα καταχώρισης στο κτηματολογικό φύλλο του χαρακτηρισμού κάθε γεωτεμαχίου ως δασικού ή μη, αλλά και η κατηγορία μορφής/ κάλυψης ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ και ΧΧ των πολυγώνων του δασικού χάρτη στο οποίο εμπίπτει, για τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θα διευκόλυνε τη σύνταξη ενός συμβολαίου μεταβίβασης, χωρίς να καταστρατηγούνται θεμελιώδεις διατάξεις περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων και της δασικής νομοθεσίας )

Οικονομικές Πληροφορίες, όπως

 • η εμπορική και αντικειμενική αξία του ακινήτου,
 •  η αναγραφόμενη -στον καταχωρημένο τίτλο κτήσης- αξία του ακινήτου (πχ. τίμημα, τιμή κατακύρωσης κλπ) ,
 • η καθορισθείσα με δικαστική απόφαση  οριστική τιμή μονάδας, σε περίπτωση που  τμήμα ή όλο το ακίνητο απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά κλπ.

Η εφαρμογή της «παραμελημένης» αρχής του ανοικτού κτηματολογίου θα αναδείξει την εθνική, κοινωνική και κυρίως αναπτυξιακή σημασία του θεσμού του Εθνικού Κτηματολογίου, καθιστώντας το ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφοριών και Διαχείρισης Γης, το οποίο θα κατοχυρώσει την ασφάλεια των συναλλαγών με αντικείμενο τα ακίνητα, θα άρει αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης που την τελευταία – ιδίως - μνημονιακή δεκαετία επέφεραν καθίζηση στην κτηματαγορά, θα συμβάλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και θα αποτελέσει πεδίο συνεργασίας μεταξύ περισσότερων επιστημονικών - επαγγελματικών φορέων.

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.