Menu

Πρόγραμμα «Κλεισθένης» και νέες δυνατότητες

του Κώστα Χατζηϊωαννίδη

Στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου για το Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» γίνεται αναφορά σε :  «Μεταρρύθμιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»

Η μεγαλύτερη εκ των μεταρρυθμίσεων αφορά την θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι με βάση το νέο εκλογικό σύστημα που εισήχθη και ισχύει πλέον, το σύνολο των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο και για την εκλογή του δημάρχου σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Με την απόλυτη σχεδόν αντιστοίχιση της ψήφου του πολίτη με το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σημαντικά η εμβάθυνση  της Δημοκρατίας. Εκφράζεται η λαϊκή βούληση στην σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και στην νέα Δημοτική Αρχή.  Αναδεικνύεται και ενισχύεται η αναγκαιότητα διαλόγου, συγκλίσεων, συνεργασιών, διαφάνειας, ελέγχων και περιορίζονται δραστικά οι ευκαιρίες  για αυταρχικές εξουσίες  και συναλλαγές  υπό τον όρο ότι ο ψηφοφόρος  στην επιλογή του υποψηφίου δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου  δεν θα περιορισθεί   από τις συγγενικές, φιλικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές σχέσεις του μαζί τους αλλά  θα διευρύνει τα κριτήρια επιλογής και θα "μετρήσουν" επί πλέον  η προσέγγιση της δημοκρατίας, η πολιτική πρόταση, η ικανότητα,   η αποφασιστικότητα, η συλλογικότητα,  η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός,  η διαφάνεια και η εντιμότητα. Πλέον δεν αρκεί ο υποψήφιος να είναι απλά "καλό παιδί"  ή "δικό μας παιδί" που με την ψήφο του ο  πολίτης θα του κάνει κάποια  χάρη. Οι εκλογές  τοπικής αυτοδιοίκησης και η ανάδειξη της νέας δημοτικής αρχής  είναι σοβαρή υπόθεση και είναι σοβαρή γιατί  αφορά την ζωή μας και όχι το όνειρο ή την προσωπική φιλοδοξία οποιουδήποτε θέλει την εκλογή του εφαλτήριο  για να κάνει  πολιτική ή επαγγελματική καριέρα.

Ο ρόλος του πολίτη δεν αρχίζει και ούτε τελειώνει την ημέρα των εκλογών. Η ψηφοφορία είναι το επιστέγασμα όλων των διεργασιών που αναφέραμε σχετικά με τα κριτήρια της επιλογής  του υποψηφίου δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου  που θα ψηφίσει. Δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Συμμετέχει ο πολίτης με αμφίδρομη σχέση με τους υποψήφιους  στην ανάδειξη των προβλημάτων, στην επεξεργασία και την προσέγγιση λύσεων, σε προγραμματικές δεσμεύσεις των υποψηφίων που επιλέγει να ψηφίσει και στην συνέχεια, μετά τις εκλογές  ο πολίτης μπορεί και συνεχίζει να συμμετέχει ακόμη πιο έντονα. Οι συχνές και τακτικές λαϊκές συνελεύσεις, η   διαμόρφωση αποφάσεων σε συνεργασία με την δημοτική αρχή,  είναι μορφές συμμετοχής, όπως και οι επιτροπές  γειτονιάς, ή οικισμού ή και ευρύτερες  με αναφορά σε συγκεκριμένα προβλήματα ή στόχους. 

Το μεγάλο στοίχημα με τεράστια και κομβική σημασία είναι η Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας του δήμου. Δημιουργείται το πλαίσιο ώστε αυτό να μην είναι απλά στόχος, αλλά από την επόμενη ημέρα των εκλογών να αρχίσει να γίνεται πράξη. Είναι προφανές, είναι σημαντικό, είναι υποχρεωτικό ο δήμος να βελτιώσει την οικονομική του λειτουργία, να υπάρχει τάξη στα οικονομικά του, διαφάνεια στην διαχείρισή τους και συνεχής έλεγχος. Η πλήρης αξιοποίηση του έμπειρου και ικανού στελεχικού δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και τομείς της δομής του δημοτικού μηχανισμού, η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξή του είναι η βάση για την επιτυχία και την επίτευξη κάθε στόχου. Η αναπτυξιακή πολιτική του δήμου  μπορεί να προγραμματιστεί, να βρει στηρίγματα στην κεντρική διοίκηση και συνέργειες με άλλους δήμους, με θεσμικούς φορείς της ΕΕ, με ιδιώτες της περιοχής του δήμου και με στρατηγικό στόχο την δημιουργία νέας υπεραξίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θωράκιση και βελτίωση αυτών  που υπάρχουν.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον εγγύτερο προς τους πολίτες δημοκρατικό και συγχρόνως συμμετοχικό θεσμό διοίκησης Η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός δημοκρατίας, αποκέντρωσης, λαϊκής συμμετοχής και ανάπτυξης. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστεί η νέα εποχή του δήμου. Να αποτυπωθούν μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, που ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη, μειώνουν τις ανισότητες και ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή. Πρέπει από τώρα να σχεδιαστούν και να συγκροτηθούν –μέσα από ευρύ επιστημονικό, κοινωνικό, και πολιτικό διάλογο-δημόσιες πολιτικές, με ορίζοντα άμεσο και μεσοπρόθεσμο που να απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες και να αποτυπώνουν τις αξίες και τις προτεραιότητες της πολιτικής του δήμου. Ο Δήμος να υπάρχει και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών, να αποκατασταθεί η σχέση δημότη και δήμου, να γίνει ιεράρχηση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δημότες και να οργανωθεί η αντιμετώπισή τους για μια πόλη των δικαιωμάτων με αλληλοσεβασμό μεταξύ των δημοτών, με σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ δήμου και κοινωνίας.

Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.