Menu

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 57.027,94 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19.7.2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 3o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1η τακτοποιητική)   

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 4o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (2η)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από την αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ΄/24.1.2019  (ΦΕΚ 104 Β) απόφαση αναπλ. Υπουργού Οικονομικών

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος 

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών   

Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης  

ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 8o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 9o: Γνωμοδότηση ΔΣ για την ίδρυση νέας Ενορίας στην πόλη της Κατερίνης με την επωνυμία  «Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Κατερίνης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στον οικισμό Καρυών της Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 11o: Ανάκληση της 720/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Παραχώρηση χρήσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου ΒΚ 341 εμβαδού 569,00τ.μ. αγρόκτημα Καλλιθέας στο Σύλλογο Χειμερινών Κολυμβητών και ρακέτας «ο Ποσειδώνας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 12o: Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 13o: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της έκθεσης ζωγραφικής στο Δήμο Κατερίνης με τίτλο «Αριστουργήματα της Ελληνικής ζωγραφικής του 20ου αιώνα από τον Παρθένη στον Μόραλη

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση του τμήματος 11 «Γάλα προσωπικού ΟΠΠΑΠ» του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 15o: Ανάκληση της 530/2018 απόφασης ΔΣ και λήψη νέας  με θέμα «Λήψη απόφασης για παραχώρηση από το Δήμο Κατερίνης χρήσης δημοτικής έκτασης 50τ.μ. στη θέση Πλυστικό στο Π. Κεραμίδι»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 16o: Αποδοχή απόφασης  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για ένταξη της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 2.681.049,00€ με κωδικό ΟΠΣ 5031024 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και προσεχούς χρηματοδότησης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του ετήσιου απολογισμού του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση της «Προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο, χωρητικότητας 16m3 με υδραυλικό γερανό ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων»,  προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ + 14.400, 00 ευρώ ΦΠΑ =  74.400,00    (αριθ. Μελέτης 101/2018)  με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και ανάθεση της προμήθειας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαϊνάς Δημήτριος

ΘΕΜΑ 19o: Διόρθωση - συμπλήρωση της αριθμ.26/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση – επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στις εκστρατείες «ECOMOBILITY 2018 - 2019» & «FREE MOBILITY» για  την οικολογική μετακίνηση και την ελεύθερη προσβασιμότητα στην πόλη μας σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον “ECOCITY”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 21o: Διόρθωση της 28/2019 απόφασης ΔΣ με θέμα «Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης» ως προς το σημείο Η

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 22o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων  στο δήμο Αλμωπίας - Λουτρά Πόζαρ για τη συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Πολιτισμός - Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητα Ζωής»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 24o: Γνωμοδότηση Δ.Σ για την αριθ. 3/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ Δρούγκας Φώτιος

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση των αριθμ. 4/2019 και 5/2019 αποφάσεων Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης περί ψήφισης εκ νέου του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019 και κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΩΚ Κυραϊλίδης Χρυσόστομος

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση του αριθμ. 1/2019 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Γιουμίδης Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 27o: Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. Παπαζήσης Αναστάσιος

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οχημάτων στην Παραλία Κατερίνης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων, εντός πρατηρίου καυσίμων, στο 1ο χιλ. Επαρχιακής οδού Παραλίας -Κατερίνης, στην Παραλία Κατερίνης.

Χαρίλαος Τζαμακλής: Με έργα για τους αγρότες και τους αλιείς

Λήψη μέτρων για την προστασία της καλλιέργειας καστάνου στην Πιερία

«Θερινό σινεμά» από την Κινηματογραφική Λέσχη Κατερίνης στο δημοτικό πάρκο

Για ακόμα μια χρονιά η Κινηματογραφική Λέσχη Κατερίνης κάνει το καλοκαίρι στην πόλη πιο κινηματογραφικό!

Και επίσημα σε λειτουργία μία ακόμη δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Κατερίνη

Μία ακόμη δομή δημόσιας υγείας που συμβάλλει στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης παραδόθηκε σήμερα επίσημα σε λειτουργία στην πόλη της Κατερίνης. Πρόκειται για την 2η Τοπική Ομάδα...

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.