Στο Δημοτικό Συμβούλιο η απαλλαγή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις που έκλεισαν

Με θέμα μεταξύ άλλων την απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπηκε ή περιορίστηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή τελών χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, συνεδριάζει την Παρασκευή 10 Απριλίου δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης.

Επίσης, στη συνεδρίαση θα γίνει και η εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2020.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπηκε ή περιορίστηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή τελών χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων» εκτιμώμενης αξίας 12.983,20 € χωρίς Φ.Π.Α. Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9 ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ

Εισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

5. Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2020

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Τροποποίηση της με αριθμό 127/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αλλαγή του υπευθύνου

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί του πεζοδρομίου στην Περίσταση Πιερίας από τον αποβιώσαντα δικαιούχο Παναγιωτίδη Γεώργιο στη σύζυγο αυτού κα MILUSE (ον) RAIDOVA (επ)

Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού

9. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4605/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου

Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού

10. Έγκριση παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

11. Ανάκληση της αριθμ. 80/2020 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ 2020 για χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών

12. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ολύμπου» του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18)

Image

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image
Image
Image

Please publish modules in offcanvas position.