Απολογισμός διετίας έργων και παρεμβάσεων για το Δήμο Κατερίνης

apologismosdm

Σε απολογισμό των έργων και των δράσεων Δήμου Κατερίνης τα πρώτα δύο χρόνια από τη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, παρουσία του αντιδημάρχου Κατερίνης Γιώργου Νταντάμη.

Ο κ. Κουκοδήμος αναφέρθηκε στην εκτέλεση των έργων του αναπτυξιακού τεχνικού προγράμματος, στα παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΚ, καθώς και στα έργα που αφορούν στους τομείς του πρασίνου, της καθαριότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επίσης, σημείωσε ότι ο δημόσιος απολογισμός ενός δημάρχου με την παρουσία των πολιτών είναι το κορυφαίο δημοκρατικό γεγονός που όμως δεν κατέστη δυνατόν να γίνει λόγω της πανδημίας.

Εντάξεις έργων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Όπως τονίστηκε από το ύψος του τεχνικού προγράμματος των 20 εκ. ευρώ, 11.752.758 ευρώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 έως Σεπτέμβριο 2021 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Επίσης, αναμένονται εγκρίσεις για 14 προτάσεις που έχουν υποβληθεί με πλήρεις φακέλους και ολοκληρωμένες μελέτες στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ.  ευρώ. Σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνονται το πρόγραμμα για την αστική ανάπλαση στον Σ. Σταθμό, η κατασκευή διώροφου πάρκινγκ στην πλατεία Δημοκρατίας, η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων για το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατερίνης. Επίσης, κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου στο χώρο του παλαιού αμαξοστασίου και βελτίωση αγροτικών υποδομών για όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

Όσον αφορά στη ΔΕΥΑΚ κατατέθηκαν προτάσεις για χρηματοδότηση στο ίδιο πρόγραμμα για έργα ύψους 15 εκ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η  αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Κορινού, με χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, προτάσεις για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε  Μοσχοχώρι, Ελατοχώρι, Καλλιθέα και Φωτεινά, για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην περιοχή του Βιολογικού, καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο διαρροών ύδρευσης στο εξωτερικό υδραγωγείο των Δημοτικών Ενοτήτων Κορινού, Πιερίων, Ελαφίνας και Πέτρας και στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης Κατερίνης.

Επίσης, στο ίδιο πρόγραμμα εξασφαλίστηκαν κονδύλια για το έργο της αποχέτευσης ομβρίων Παραλίας, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, ενώ για την ολοκλήρωση ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου, χρηματοδότηση 1.100.088 ευρώ, που αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό της σκηνής & των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Συνολικά, για έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν διασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 14.040.744 ευρώ για έργα όπως η προσωρινή μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην περιοχή Πέλεκα και από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, όπως η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ9, στον Σταθμό και την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού Σταδίου, τις εγκαταστάσεις του δημοτικού κυνοκομείου, την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό 27 στάσεων αστικών λεωφορείων.

Ακόμη, έγινε αναφορά στις ενέργειες για τη χρηματοδότηση κατασκευής του νέου κτιρίου του Μουσικού Σχολείου μέσω ΣΔΙΤ, στη διασφάλιση χρηματοδότησης ανάπλασης της οδού Λεωφόρου Στρατού στην Παραλία και στην ολοκλήρωση του αγροτικού δόμου στη θέση Προσήλιο στο  Ελατοχώρι.

Επιπλέον παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια, είναι μεταξύ άλλων ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου πεσόντων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό και του Μνημείου του Συνταγματάρχη Σβορώνου και η ανακαίνιση και αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων, όπως του κτιρίου που μετεγκαταστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία, του Πνευματικού Κέντρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του κτιρίου στο παλαίο νοσοκομείο, στο οποίο θα λειτουργήσει το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο.

Επίσης, γίνονται εργασίες αναβάθμισης σε 36 παιδικές χαρές του Δήμου και παρεμβάσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες, με κατασκευή ραμπών σε πεζοδρόμια, ανελκυστήρα στο στο 1ο ΕΠΑΛ και στο 1ο ΓΕΛ, χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ στο 4ο Γυμνάσιο καθώς και στην τοποθέτηση τεσσάρων νέων SEATRACK στις παραλίες του Δήμου και παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες.

Έργα της ΔΕΥΑΚ

Από τη ΔΕΥΑΚ ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, όπως η κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 3χλμ για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη νέα υδρευτική γεώτρηση του Άνω Αγίου Ιωάννη προς την νέα υδρευτική δεξαμενή του Άνω Αγίου Ιωάννη, η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων υπό πίεση και η σύνδεση των beach bars της Παραλίας Κατερίνης με το Βιολογικό, η ολοκλήρωση τοπικών δικτύων ομβρίων σε σχολικές μονάδες, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών ύδρευσης της  Κατερίνης και της  Παραλίας» (1.209.666,10 ευρώ ), η σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (Master Plan), η υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, καθώς και η κατασκευή αγωγών μήκους 11,1 χιλιομέτρων για την μεταφορά νερού στην πόλη, είναι ο δεύτερος αγωγός νερού που ήδη κατασκευάζεται.

Επίσης κατά τη διάρκεια του απολογισμού τονίστηκαν οι προτάσεις που Δήμος Κατερίνης έχει προωθήσει όπως η εκπόνηση Μελέτης σχετικά με την αναθεώρηση χρήσεων γης και εναρμόνιση εγκεκριμένου σχεδίου με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  Κατερίνης, η εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μεσαίας Μηλιάς, ο καθορισμός ρυμοτομίας του Ελατοχωρίου, η πρόταση στη ΓΑΙΟΣΕ στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης και αξιοποίησης εγκαταστάσεων του παλαιού Σταθμού στο παλιό εργοστάσιο εμποτισμού και στους γύρω χώρους, η μελέτη για δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης ΑΜΕΑ σε δημοτική έκταση του Δήμου Κατερίνης,  η έγκριση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του δικτύου πεζοδρομίων της Κατερίνης,  η κυκλοφοριακή μελέτη για χωροθέτηση ποδηλατοδρόμου και το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Μία σημαντική δράση που θεωρεί η δημοτική αρχή ότι έχει υλοποιηθεί για τη βελτίωση της σχέσης με τους δημότες είναι η εφαρμογή NOVOVILLE που στα δυο χρόνια έχει 5.000 μοναδικούς χρήστες, ενώ έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 4.500 αναφορές προβλημάτων, έχουν επιλυθεί 2.654 αναφορές και είναι σε εκκρεμότητα 1040.

Στον τομέα του πρασίνου ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις παρεμβάσεις του πάρκο της πόλης, με την τοποθέτηση εξοπλισμού για διάφορες δραστηριότητες, όπως επιτραπέζιο  και επιδαπέδιο σκάκι, πινγκ πονγκ, τεκ μπολ,  τα τεράστια παγκάκια, τα τραπέζια πικ νικ, και σύντομα θα δημιουργηθεί υπαίθριο γυμναστήριο και η νέα παιδική χαρά.

Στον τομέα της καθαριότητας αξίζει να σημειωθεί η επέκταση της διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, με την τοποθέτηση των κάδων για τα υποδήματα και ενδύματα, καθώς και ειδικών κάδων, τους γνωστούς κώδωνες, για τη συλλογή γυαλιού μείωσαν τον όγκο των απορριμμάτων που κατευθύνονται στο ΧΥΤΑ, η  αντικατάσταση των παλαιών επιδαπέδιων δοχείων απορριμμάτων, η τοποθέτηση ειδικών πλαισίων σε κεντρικά σημεία της πόλης και σε Ιερούς Ναούς για την μείωση της αφισορύπανσης και της ρύπανσης σε στύλους της ΔΕΗ.

Στον τομέα του αθλητισμού, μεταξύ άλλων επετεύχθη η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 1.020.000 ευρώ δαπάνες των παρεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κατερίνης Τ9, στο Σταθμό, η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Θόδωρος Διαμαντόπουλος», η κατασκευή περίφραξης στο νέο χώρο άθλησης που διαμορφώνεται πίσω από το Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, και η κατεδάφιση λόγω επικινδυνότητας τμήματος της περίφρασης στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.

Στον τομέα του πολιτισμού, αναφέρθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης, η αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ο προγραμματισμός εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της στέγης, των κουφωμάτων και όλων των υποδομών στην Αστική Σχολή με τη δημιουργία δημοτικής πινακοθήκης, που θα φιλοξενήσει 160 έργα ντόπιων κ.α. δημιουργών, ενώ προγραμματίζονται παρεμβάσεις περαιτέρω ανάδειξης των έργων της Αίθουσας Γλυπτικής «Ευθυμίου Καλεβρά», και η δημιουργία Διαδραστικού Μουσείου με θέμα του δώδεκα θεούς του Ολύμπου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image
Image

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ