Ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή γέφυρας στο Ξηρολάκι

xirolaki

Κοινή επιστολή με την οποία υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης για την κατασκευή γέφυρας μαζί με τα συνοδευτικά έργα στη διάβαση του Ξηρολακίου, απέστειλαν από κοινού η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και ο Δήμος Δίου – Ολύμπου στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Με τη συνεργασία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου και του δημάρχου Δίου – Ολύμπου Βαγγέλη Γερολιόλιου προχώρησε η ωρίμανση της μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή γέφυρας με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6, για την βελτίωση της διάβασης του «ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ» που χωροθετείται στο Δήμο Δίου Ολύμπου και θα εξυπηρετεί το Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα και το Δ.Δ. Κονταριώτισσας.

Η επιστολή

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Γραφείο Υπουργού

Θέμα: «Αίτημα Χρηματοδότησης Βελτίωσης της Διάβασης του ‘ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ’»

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Η Πιερία την τελευταία πενταετία, βρίσκεται στο «μάτι» του κυκλώνα, όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι δημόσιες υποδομές αλλά και οι ιδιοκτησίες των κατοίκων της Πιερίας, έχουν ξεπεράσει κάθε δυσοίωνη πρόβλεψη.

Από το 2017 μέχρι σήμερα, η Πιερία επλήγη από πολλαπλά και παρατεταμένα έκτακτα πλημμυρικά φαινόμενα με τις κωδικές ονομασίες «μέδουσα» και «ευρυδίκη», «αντίνοο» και «γηρυόνη», «αθηνά», «ballos» και «διομήδη» καθώς και άλλες θεομηνίες ενδιάμεσα σε αυτές, άφησαν το καταστροφικό τους αποτύπωμα στην πολύπαθη Πιερία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, μπορεί να έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος σωστικών ενεργειών με ίδια μέσα αλλά και άλλους πόρους (ανθρώπινους και μηχανολογικούς) μέσω του Μητρώου Εργοληπτών Φυσικών Προσώπων – Εταιρειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Μηχανημάτων αυτών, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων όπως είναι η βελτίωση του υφιστάμενου ιρλανδικού ρείθρου (διάβασης) του ρέματος «ΞΗΡΟΛΑΚΙ», με την κατασκευή γέφυρας, την χρηματοδότηση της οποίας αιτούμαστε με το παρόν μας έγγραφο – αίτημα.

Πιο αναλυτικά, αναφέρουμε το σύντομα το ιστορικό για την λήψη αυτής της κοινής αναπτυξιακής απόφασης από την Περιφερειακή Αρχή και την τοπική Δημοτική Αρχή που χωροθετείται το έργο.

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017, έγινε εγγραφή στο ΠΔΕ ΣΑΕΠ 808 το έργο με τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», συνολικού προϋπολογισμού 24.959.326,72€. Σε αυτό έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται και το υποέργο 7 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6», προϋπολογισμού 500.000€

Μέσα από το υποέργο 7, έγιναν σωστικές ενέργειες αποκατάσταση ζημιών στην κοίτη του ρέματος Ξηρολακίου, στο υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση), σε ικανή έκταση ανάντι και κατάντι της διάβασης, για την προστασία των πρανών τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση σε σημαντικό βαθμό μετά τα επαναλαμβανόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι επεμβάσεις που υλοποιούνται μέχρι τώρα είναι βραχείας διάρκειας και αποτελεσματικότητας έχοντας κυρίως σωστικό / αποτρεπτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η οριστική διευθέτηση του προβλήματος, την οποία και αιτούμαστε σήμερα, είναι η ένταξη του συγκεκριμένου έργου για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως αναπτυξιακό έργο ύψιστης σημασίας για την περιοχή, διότι η συγκεκριμένη ιρλανδική διάβαση χρησιμοποιείται από τον τοπικό πληθυσμό για την μετακίνησή του, εγκυμονώντας πολλαπλούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και αύξηση των θυμάτων (όπως αυτό αποτυπώθηκε δυσάρεστα στην τοπική κοινωνία, με την απώλεια ανθρώπινης ζωής –ιατρού – κατά την εκπνοή του περασμένου έτους), παρά την εμφανή και ορθή τοποθέτηση προειδοποιητικών και αποτρεπτικών πινακίδων για την διάβασή της κατά την καταγραφή έκτακτων και έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Στην παρούσα επιστολή – αίτημα χρηματοδότησης αιτούμαστε, την κατασκευή γέφυρας με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6.

Το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ» εντοπίζεται στα δυτικά της πόλης Κατερίνης, στο Δήμο Δίου Ολύμπου, στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας με το Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα, επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας μεταξύ των τότε κοινοτήτων  και νυν δημοτικών διαμερισμάτων του Αγίου Σπυρίδωνα και της Κονταριώτισσας, του Δήμου Δίου-Ολύμπου.  Η διάβαση του ρέματος Ξηρολακίου γίνεται μέσω ιρλανδικού ρείθρου το οποίο σύμφωνα με την αναπτυξιακή πρόταση της Τοπικής Δημοτικής και Περιφερειακής Διοίκησης, θα αντικατασταθεί με γέφυρα, ενώ θα γίνει οριοθέτηση και έργα διευθέτησης της κοίτης, πλησίον του τεχνικού.

Για τον σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί από την ΠΕ Πιερίας, σε εφαρμογή του Ν. 3316/05, ώριμη μελέτη (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 326550 (1697) οικ / 03.08.2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας), με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ» με την οποία συντάχθηκαν οι  απαραίτητες μελέτες  [(i) Τοπογραφική Αποτύπωση οδού μήκους 1350μ και ρέματος μήκους 1000μ, (ii) Γεωτεχνική Μελέτη, (iii) Μελέτη Συγκοινωνιακών έργων, (iv) Υδραυλική μελέτη (Υδρολογική και μελέτη Διευθέτησης – Προμελέτη και Οριστική μελέτη με πληρότητα μελέτης εφαρμογής), (v) Στατική μελέτη Τεχνικού (Προμελέτη και Οριστική), (vi) Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΜΠΕ), (vii) Μελέτη ηλεκτροφωτισμού] σε οριστικό στάδιο ή σε στάδιο μελέτης εφαρμογής, έτσι ώστε να δημοπρατηθούν και να υλοποιηθούν τα προτεινόμενα έργα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης οδοποιίας και της κατασκευής του τεχνικού προσπέλασης του ρέματος και συνολικού κόστους 6.000.000,00 € (με εκκρεμότητα την επικαιροποίηση τιμών και αποφάσεων, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η προτεινόμενη λύση για την οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου αυτού προβλήματος της περιοχής, δεν απαιτείται κτηματολόγιο – απαλλοτριώσεις, με αποτέλεσμα γίνει  η κατασκευή της γέφυρας με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού, και με τμήματα της οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6, είναι θέμα της εξασφάλισης της χρηματοδότησης, βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ώριμης μελέτης εφαρμογής.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα εξετάσετε με την δέουσα προσοχή το αίτημά μας, λαμβάνοντας υπόψη σας, τους ιδιαίτερους κοινωνικούς, οικονομικούς αλλά και αναπτυξιακούς λόγους που συνδέονται αναπόσπαστα με την κατασκευή γέφυρας με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη συνεργασία και παροχή διευκρινήσεων, ώστε να ευοδωθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Image
Image

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ